Iemand die zijn talenten gebruikt — ze kunnen net zo goed buiten de kunst- en cultuursector liggen — is een gelukkig mens. Hier kan ik erg enthousiast van worden, en mensen in meenemen oftewel, dat is mijn talent: talenten (her)ontdekken, ze verhelderen. Talenten begeleiden, adviseren, stimuleren en in beweging brengen.

Echter, passie is één ding. Je gelukkig en goed voelen in je werkomgeving het andere.

Waar ik het regelmatig over heb met mijn cliënten zijn waarden. En of de waarden die het meest belangrijk zijn voor ze, overeenkomen met de organisaties waarvoor ze werken. …

Laten we kijken naar elkaar. In elkaars ogen kijken. Contact maken. Twintig jaar geleden toonde de Amerikaanse psycholoog Arthur Aron aan dat er een toenadering tussen twee vreemden plaatsvond als ze elkaar vier minuten in de ogen zouden kijken. Vier minuten! Het zien van de wereld door de ogen van iemand anders is altijd gunstig.

Op het hoogtepunt van de fietsbrug, glijdt het lange, trage binnenschip onder mij door. OTHELLO. De grote witte letters in scherp contrast met het zwarte metaal. Dan is het schip verdwenen, ik race de brug af en zie de golven tegen de kade slaan.

Mij…

Sotigui Kouyaté

Mijn fiets doet het niet en ik besluit de tram te nemen. Ik draai me een beetje van de andere mensen af, nog onwennig met een mondkapje op. Dan draai ik door naar links en kijk recht in de ogen van de vriendelijk meneer. De vriendelijke meneer spreekt me direct aan, terwijl hij elegant de Metro onder zijn oksel duwt. “Je komt me bekend voor.” zegt hij. Ik wijs op mijn mondkapje. Na een paar seconden valt het kwartje -het is ook nog vroeg-, nee, dat was niet wat hij bedoelde. “Ja, ik heb je wel eens gezien. Kwam jij…

#dekunstvanhetstilzitten #5

Morgen is het Bevrijdingsdag en kunnen we niet uitbundig dansen met elkaar.

Veel mensen hebben zorgen deze dagen en deze zorgen kunnen heel reëel zijn. Zorgelijkheid kan er ook toe leiden dat we blijven piekeren en blokkades opwerpen. Vooral wanneer onze aandacht blijft hangen op ‘alles wat niet kan’ en wanneer we onze gedachten opvullen met het nieuwscarrousel dat maar lijkt door te draaien met steeds luider wordende muziek, met een razende kakofonie in je hoofd als gevolg.

De stoïcijn Epictetus zei: “Doe zo goed mogelijk wat in je macht ligt en ga voor de rest met de…

“Is dit normaal?” vroeg ze me. Ik zag via Zoom, dat ze er langzaam van doordrongen raakte dat verdriet, je heel alleen voelen, verlangen, niet betekent dat je hebt gefaald, maar eenvoudigweg dat je leeft. Dat wanneer jij degene bent die het uitmaakt — je ook angst voelt, of paniek. “Everything must change…” Grote gebeurtenissen raken je, en laten je ontheemd achter. Je hoorde ergens bij en nu niet meer.

Het gaat anders zijn. Langzaam komen er gesprekken op gang die gaan over een mogelijke verandering. Lidewij Edelkoort, voorspeller en onderzoeker van nieuwe trends, ziet dit moment als ‘unieke kans’…

Break with Charlize

Ook op deze derde maandag in quarantaine zijn de tuinmannen aan het werk in de grote binnentuin. De binnentuin is volledig op de schop gegaan en zo na twee weken wordt de transformatie duidelijk zichtbaar. Ik staar even uit het raam terwijl ik aan het Zoomen ben. Wat doe jij met het gegeven thuiszitten? Vanuit je huis wordt er ineens een beroep gedaan op je creativiteit en flexibiliteit. Kinderen zijn er de hele dag, je partner loopt van alles aan je te vragen, of je voelt je alleen, want je bent verstoken van gezelschap — doet pogingen via beeldbellen om…

Vorige week moest ik mijn Angst wel uitnodigen. Ik kon niet anders dan mijn grootste angst eens ferm in de ogen te kijken.

“Hoi.”

En de Angst bulderde terug.

Het werd een week waarin de angst flink te keer ging en soms ook weer helemaal niet. Wanneer de angst alles overstemde vond ik toch momenten om in het oog van de storm te kruipen en eens te kijken waar dat kabaal nou vandaan kwam. Ik ben bang om dood te gaan. Dat kwam duidelijk naar voren. Ja, ik ben bang om dood te gaan. Dat zag ik ineens heel helder…

Milky Way

Onze buurman is zich een hoedje geschrokken. Sinds we thuiszitten, wordt er al de hele week bij hem aangebeld. Hij zat al jaren veilig thuis, teruggetrokken. De boze wereld buiten. En nu, ja nu wordt er een appèl op hem gedaan.

De buurman van hiernaast, daar dacht ik even aan.

Elke dag in zijn eentje, maar zeker niet alleen.

Of wel alleen voor ons, maar niet alleen voor hem.

Zo kennen wij hem al jaren.

De buurman van hiernaast krijgt boodschappen eens per week.

Beneden is zijn kamer groot — hij woont het liefste boven.

We hoorden een diep geluid…

Vreugdesprong of emotionele val. Over de training ‘Pieken op het Juiste Moment.’

De training ‘Pieken op het Juiste Moment’ zoomt in op flow in combinatie met kunnen excelleren. Flow is het gevoel dat je helemaal opgaat in wat je doet. Je bent geconcentreerd, vergeet de tijd, vergeet jezelf en voelt je na afloop heel voldaan. De vraag is hoe je in die flow komt. Hoe kun je in je flow komen, zodat je kunt pieken, zeker op momenten die er écht toe doen? Het leuke is, vind ik — je kunt het oefenen.

Vóór je piekmoment moet je dus trainen…

Een week geleden stonden we in de vroege ochtend op Schiphol. Een groot en warm nest stond op Schiphol. Vrienden, hele en halve broertjes, vaders, moeders, vriendjes, vriendinnen. Backpacks werden ruimbagage-proof gemaakt. Laatste handelingen voor het grote vertrek. “Dat zal niet gemakkelijk zijn.” zei de vriendin die niet meeging op reis, maar ook in alle vroegte in een dunne joggingbroek bij de gate stond om haar vriendinnen uit te zwaaien. “Je enig kind.” Ik slikte even de laatste Fisherman’s Friend weg.

Wat ben ik trots op haar dat ze de wereld intrekt. Nieuwe ervaringen op gaat doen, op wil doen…

Sieta Keizer

www.keizercoaching.com // Probeer, elke keer als je tegen de lamp loopt, een beetje licht mee te nemen. -Harrie Jekkers

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store